Oferujemy wsparcie w:

Prowadzeniu pełnej księgowości (księgi rachunkowe)

księgi rachunkowe osób fizycznych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
roczne sprawozdania finansowe i raporty okresowe
ewidencja dla potrzeb podatku VAT
ewidencja środków trwałych
deklaracje podatkowe

Prowadzeniu uproszczonej księgowości (KPIR i ryczałt)

• podatkowe księgi przychodów i rozchodów dla wszystkich form prowadzenia działalności
• rozliczanie według zasad ogólnych, podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego
• ewidencja dla potrzeb podatku VAT
• ewidencja środków trwałych
• deklaracje podatkowe
• roczne zeznania podatkowe

Obsłudze kadr i płac

• kompleksowa dokumentacja kadrowa pracowników
• listy płac
• deklaracje rozliczeniowe  dotyczące naliczonych składek i rozliczenia  pobranych zaliczek na podatek
• przygotowywanie wzorów umów

Uzyskaniu i rozliczaniu ulgi IP Box

• kompleksowa usługa dla specjalistów IT
• gwarantowane wsparcie kancelarii radców prawnych
kliknij w ten link po szczegółowe informacje


Kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy i ZUS)
Niestandardowych potrzebach Twojego biznesu:

• specjalne arkusze kalkulacyjne?
• wzory pism?
• w czym możemy jeszcze pomóc?

Daj nam znać czego potrzebujesz, przygotujemy ofertę
specjalnie dla Ciebie.